måndag 25 april 2016

Hej
Här kommer fritids veckobrev från vecka 16.

Genom att skapa en miljö som är inspirerande, självinstruerande och tillgänglig ska barnen kunna påverka sin egen vardag och på så sätt bestämma över sin dag.  Miljön ska inbjuda till lek och aktivitet och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen. Här kommer några bilder på hur barnen utforskar sin dag. Barnen är väldigt intresserade av att skapa, i nuläget tar vi till vara på alla vårtecken som har uppkommit. Vi pratar mycket om vårblommor, fåglar, trädet,m.m. Vi är ute mycket och njuter av vår natur på eftermiddagarna.
Hälsningar
Pia, Therese, Mathias, Daniel, Maja
fredag 8 april 2016


Veckobrev
20160408

Hej alla föräldrar.

Denna vecka har vi varit ute mycket och lekt.. Barnen utforskar mycket på vår stora gård. Några barn hittade en kackelacka eller var det en skalbagge? Många frågor uppkom och barnen beslöt att vi skulle ta reda på fakta om detta.
Vi har fått till en bra strukturerad verksamhet med bra innehåll utifrån barnens egna önskemål. Vi tar tillvara barnens alla tankar och idéer. Ett ökat inflytande och delaktighet ökar barns motivation och engagemang att lära.

Vid lämning på morgonen så kan vi pedagoger komma att ta emot barnen ute på lilla gården för de barn som kommer kl.8.00. Barnen har mycket energi så vi tror att det kan vara skönt att få vara ute en stund innan lektionerna startar.

Hallen
Vi behöver hjälp av er föräldrar med att kolla ert barns kläder som lätt kommer bort pga att hallen är trång, barnen gör så gott de kan med att hålla iordning. Vi kommer självklart att göra om våra rutiner så att det skall vara lätthanterligt för alla när det gäller hallsituationen.
Varje fredag kommer vi att ha en gemensam stund där alla barnen hjälps åt att plocka, städa , och göra fint efter veckans verksamhet. 

Fritids verksamhetsschema
Måndag
Kl.13.00-14.30 Utevistelse.
     14.30-15.00 Mellanmål.
     15.00-16.00 Barnens val (gympasalen ca 20 barn) (skapande verksamhet.)
     16.30-17.00 Fruktstund för de barn som är kvar.
Tisdag
Kl.13.00-14.30 Utevistelse, barnens val (skapande verksamhet. )
     14.30-15.00 Mellanmål.
     15.00-16.30 Fri lek inne och ute.
     16.30-17.00  Fruktstund för de barn som är kvar.
Onsdag
Kl.13.00-17.00 Utedag och barnens val (bakning med Maja ca 6 barn.)
              (16.30 Fruktstund för de barn som är kvar.)               
 Torsdag
Kl.13.00-14.30 Utevistelse (utflykt i närområdet.)
     14.30-15.00 Mellanmål.
     15.00-16.30 Inneaktiviteter (barnens val.) 
     16.30-17.00 Fruktstund för de barn som är kvar.
Fredag
Kl.13.00-14.30 Vi hjälps åt med att göra fint på våra avdelningar.
     14.30-15.00 Mellanmål.
     15.00-16.30 Inne och uteaktiviteter. (Jämna veckor har vi tillgång till rörelserummet.)
     16.30-17.00 Fruktstund för de barn som är kvar.

Ni kommer alla att få detta verksamhetsschema i pappersform detta tillfälle som finns upphängt i hallen. Men därefter kommer vi att maila ut detta till er alla.


Ni får gärna höra av er till oss om ni undrar något. 
Trevlig helg
Pia, Mathias, Therese, Maja, Daniel